Zdravilna moč ZELIŠČ

Skriti učinki najbolje poznanih rastlin

»Dolgo sem premišljeval, preden sem se odločil, da dodam tule še nekaj napotkov za zdravila. Voda ima namreč že sama toliko zdravilne moči, da bi dostikrat lahko prebili tudi brez drugih zdravil. Gre za nekatere zdravilne pripomočke, ki naj z notranjim delovanjem podpro ali pospešijo zdravljenje z vodo. Nikakor torej ne gre za kakršnokoli nezaupanje v zdravilno moč vode!« S. Kneipp